ТП на НОИ Стара Загора
адрес: бул.”Руски” № 44
http://www.noi.bg/
Изградена система за контрол на достъпа и работното време Jantar. Осъществява се контрол на входно-изходни зони и вътрешни зони посредством два броя турникети, четири броя автоматични вратички, десет броя четци, два броя контролери и други. Монтажът е осъществен след спечелена обществена поръчка.

Детска градина №8 „Българче“ Стара Загора.
адрес: ул.“Ген.Гурко“ №49
http://www.cdg8-bulgarche.com/
Изградени система за видеонаблюдение с FullHD камери DVC и видеодомофонна система V-tek. Осъществява се видео контрол на входно-изходни зони и зони с приемане и предаване на деца посредством четири броя FullHD камери модел: DCA-VF522. Контролиран достъп на външни лица в зоната на детската градина(двор и сграда) посредством два броя външни панели модел: VT DNR11S/ID/D8 и вътрешна оповестителна система състояща се от седем броя монитори модел: VT DT243 и три броя слушалки модел: VT DT-DJ4A.

Логистик БГ ООД
адрес: Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, Околовръстен Път, Промишлена Зона Изток
http://logistikbg.com/

Изградени система за видеонаблюдение с IP камери DVC и система за контрол на достъпа и работното време Jantar. Осъществява се видео контрол на входно-изходни зони посредством четири броя IP камери модел: DCN-VF323. Към системата за отчитане на работното време са монтирани четири броя четци с един контролер и софтуер на сървър. Прилежащо към системата има добавен механизъм за плъзгащи врати.

Детска градина №13 „Пролет“ Стара Загора.
адрес: бул.”Митрополит Методи Кусев” № 50
https://dg13sz.com/
Изградена система за видеонаблюдение с FullHD камери DVC. Осъществява се контрол на входно-изходни зони и зони с приемане и предаване на деца посредством четири броя FullHD модел: DCA-VF524.

Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня“ Стара Загора.
адрес: ул. “ Свети Княз Борис I“ 86
https://www.pgohsz.com/
Изградена система за видеонаблюдение с аналогови камери DVC. Осъществява се контрол на входно-изходни зони и учебни кабинети посредством над 32 броя камери.

Хотел „Бялата къща“
адрес: с. Минерални бани, обл. Хасково
info@edis.bg

Изградени система за видеонаблюдение с IP камери DVC и система за пожароизвестяване INIM. Осъществява се видео контрол посредством пет броя IP камери модели: DCN-BF743, DCN-VF743 и DCN-VF323. Пожароизвестителната система се състой от конвекционална централа и таванни диомоптични датчици в стаите и други помещения.