Общи условия за ползване на сайта

Прочетете внимателно условията за ползване на нашия електронен магазин.

Ако решите да го ползвате, е необходимо да направите регистрация. Това означава, че сте съгласни с нашите условия.
Това е информационно – търговска система на Ай контрол ЕООД. Фирмата има правото по всяко време да променя съдържанието й и начина на достъп до информацията в нея, както и да прекрати използването й при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на законите в страната. Всеки един регистриран потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на магазина, от първоначалното влизане до напускането му.

Необходими условия, за да се направи поръчка:
1. Регистрация в електронния магазин.
2. Валиден e-mail адрес.
3. Вярно попълнени адреси за доставка и фактуриране.
4. Вярно попълнени данни за контакт.

Активирането на поръчката на определена стока става чрез натискане на бутона “Поръчване”. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор клиента и „Ай контрол” ЕООД – Стара Загора. При направена от Вас поръчка, ще получите потвърждение на поръчката на посочения от Вас e-mail адрес. Администраторът на магазина ще се свърже с Вас по телефона за уточняване на времето на доставка.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Потребителите на магазина нямат право:
1. Да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на Ай контрол ЕООД.
2. Да ползват автоматизирани системи за зареждане на каквато и да било информация от www.videocamera.top
3. Да претоварват системата с фиктивни заявки или друга информация (flood).
4. Потребителите нямат право да ползват screenshot на www.videocamera.top без изрично разрешение на Ай контрол ЕООД.

Този електронен магазин съдържа линкове към други сайтове. Ай контрол ЕООД не носи отговорност за тяхното съдържание.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
1. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес за доставка.
2. При избор на “доставка с наложен платеж” , клиента е длъжен да заплати стоката при получаването й на приносителя.
3. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
4. Ако клиентът не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес videocamera.top се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА
1. Клиент, поръчал стока през електронния магазин videocamera.top и получил същата по пощата, с куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:
– при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
– не е спазен предварително уговорения срок за доставка;
– доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента;
– цената не съответства на оферираната;
– при условията на чл.69,ал.3 от ЗЗППТ;
– рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.

2. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, или да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи и срокове:
2.1. Ако по време на нейната експлоатация са настъпили повреди, предвидени като гарационни;
2.2. В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

3. Рекламации се приемат, както следва:
По т.2.1 – в срока предвиден в гаранционната карта, придружаваща стоката, след подробното попълване на формуляра за рекламация.
По т.2.2 – в 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана и е с ненарушена оригинална опаковка.

Транспортните разходи по т.3 са за сметка на клиента.

Консумативи, аксесоари и резервни части не подлежат на гаранционни претенции. Гаранция за тях се поема само в случай, че са заложени в системи, ремонтирани от сервизни специалисти на фирмата доставчик.

4. Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя/вносителя й и клиентът е редовно снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове.

ДРУГИ УСЛОВИЯ
Ай контрол ЕООД не носи отговорност:

1. За пропуснати ползи имащи отношение към актуалността и съдържанието на изложените в сайта оферти.
2. За изложената информация или последиците от ползването на други уеб сайтове, до които videocamera.top осигурява връзка.
3. Спрямо клиента в случай на липса на складова наличност на оферирана стока или друга невъзможност оферираната стока да бъде доставена на клиента веднага, или в уговорения срок.

Свържи се с нас

Ако имате въпроси по тези условия, моля свържете се с нас посредством контактаната форма.